Terese Raymond – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Terese Raymond Nationell koordinator, Digidelnätverket

Terese Raymond är pedagog och utbildningsproducent. Hon koordinerar även Digidelnätverket som är en central kampanj- och samordningsfunktion med syftet att främja digital delaktighet och möjliggöra för personer att höja sin digitala kompetens.

Terese Raymond är pedagog och utbildningsproducent. Hon koordinerar även Digidelnätverket som är en central kampanj- och samordningsfunktion med syftet att främja digital delaktighet och möjliggöra för personer att höja sin digitala kompetens.

 

Terese Raymond var med som talare på ett tidigare Internetdagarna