Thomas Höjvall – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Thomas Höjvall Verksamhetsutvecklare, inriktning IKT-användning, Åre kommun

Thomas Höjvall arbetar som verksamhetsutvecklare med inriktning mot IKT-användning på Barn och Utbildningskontoret i Åre kommun. Thomas har en bakgrund som lärare på grundskola och gymnasium med ämnesbakgrund Sh, Hi, Ps. Han har lång erfarenhet av arbete med IT i skolan och samarbete mellan kommuner i Jämtlands län kring skol-IT-frågor. Bland annat genom KK-stiftelse projekt i Jämtland och som ITiS-ansvarig i kommunen.

 

Thomas Höjvall var med som talare på ett tidigare Internetdagarna