.FILE

23-24 november 2020

Thomas Kvist Umeå kommun

Thomas Kvist är projektledare för Umeå kommuns arbete med öppna data. Han är också en av initiativtagarna till ett regionalt samarbete kring öppna data som inkluderar både kommuner och universitet och som syftar till stimulera både publicering och återanvändning av öppna data.

 

Thomas Kvist var med som talare på ett tidigare Internetdagarna