Tilsith Lacouture – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Tilsith Lacouture Projektledare SKL

Tilsith Lacouture är projektledare vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ansvarar för ett av fokusområdena i den nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet. Fokusområdet handlar om en likvärdig tillgång till och användning av digitaliseringens möjligheter och syftar bland annat till att underlätta personalens arbetssituation i frågan om undervisning och administration. I mars presenterar SKL den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering innehållande initiativ för att nå detta.

Tilsith har en bakgrund som projektledare inom SKL där hon arbetat med att stötta Sveriges kommuner i förändringsarbete samt i styrning- och ledningsfrågor. Hon har även arbetat som kvalitetschef i Sigtuna kommun.

 

Tilsith Lacouture var med som talare på ett tidigare Internetdagarna