Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Tobias Willstedt MTM

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. Myndighetens uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

 

Tobias Willstedt var med som talare på ett tidigare Internetdagarna