Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Tomas Gunnarsson Fotograf och genusvetare

Tomas Gunnarsson är fotograf, genusvetare och journalist och har med bloggen Genusfotografen gjort genusbildkritik folkligt.

 

Tomas Gunnarsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna