Tomas Gunnarsson – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Tomas Gunnarsson Fotograf och genusvetare

Tomas Gunnarsson är fotograf, genusvetare och journalist och har med bloggen Genusfotografen gjort genusbildkritik folkligt.

 

Tomas Gunnarsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna