Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Tommy Almström Stockholms stad

Tommy är förvaltningsledare-IT i förvaltningsobjekt eHälsa. Han representerar även staden i regionala samt nationella sammanhang såsom SKL och KSL relaterat till eHälsa samt federation med inriktning på teknisk infrastruktur och arkitektur.

 

Tommy Almström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna