.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Tommy Almström Stockholms stad

Tommy är förvaltningsledare-IT i förvaltningsobjekt eHälsa. Han representerar även staden i regionala samt nationella sammanhang såsom SKL och KSL relaterat till eHälsa samt federation med inriktning på teknisk infrastruktur och arkitektur.

 

Tommy Almström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna