Tony Gorscheck – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Tony Gorscheck Professor i Programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola

Tony Gorscheck arbetar som tillämpad forskare i nära samarbete med företag som utvecklar mjukvaruintensiva produkter och tjänster, från inbyggda system i bilar till patientjournalsystem. Tony har över femton års erfarenhet av IT som CTO, senior konsult och ingenjör, men också som chefarkitekt och produktchef. Dessutom är han seriell entreprenör - med fem olika startups från logistik till internetbaserade tjänster och algoritmisk aktiehandel. För närvarande arbetar han som forskningsledare i flera forskningsprojekt som utvecklar skalbara och effektiva lösningar inom områdena Kravteknik, produktledning, värdebaserad produktutveckling och Real Agile ™ (LeaGile) och Lean produktutveckling och utveckling.

 

Tony Gorscheck var med som talare på ett tidigare Internetdagarna