Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Tony McCarrick Digitaliseringsstrateg Södertälje kommun

Tony McCarrick är pedagog i toppen. Han har arbetat som skolledare och har sedan 2011 arbetat med strategiska frågor i en digital värld. Tony tycker att omvärldsbevakning är en av de viktiga nycklarna för att förstå vår samtid och verka för en framtid. Att ett kritiskt förhållningssätt är ett grundfundament i all utvecklingsarbete.

Talar på:

tidigare år:

22 Nov 2016

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Strategier för nationella och lokala insatser
21 Nov 2017

Skolans digitala infrastruktur – från vision till verklighet


Vision för skolans digitalisering
20 Nov 2018

Skolans digitala utmaning för likvärdig användning LIVE


Förstår vi vår samtid?

Paneldeltagare på:

tidigare år:

22 Nov 2016

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Nationella initiativ och verktyg