.FILE

23-24 november 2020

Tony McCarrick Digitaliseringsstrateg Södertälje kommun

Tony McCarrick är pedagog i toppen. Han har arbetat som skolledare och har sedan 2011 arbetat med strategiska frågor i en digital värld. Tony tycker att omvärldsbevakning är en av de viktiga nycklarna för att förstå vår samtid och verka för en framtid. Att ett kritiskt förhållningssätt är ett grundfundament i all utvecklingsarbete.

 

Tony McCarrick var med som talare på ett tidigare Internetdagarna