Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Tony Meijer CTO

Tony Meijer är en kvalitetsstrateg och entreprenör som arbetar med mindre firmor, andra entreprenörer och startups för att skapa fantastisk kvalité i deras mjukvara.

Tony Meijer som utvecklare i startup-världen och gick sedermera över till en kvalitetscentrerad position. Numera har han verkat både som en av de första anställda och grundare på ett antal tech-startups och varit med och skapat 10 miljoner kronorsföretag. Bland mycket annat.

Talar på:

tidigare år:

21 Nov 2017

GDPR och företagens skyldigheter gentemot kunderna


Privacy as default – privacy by design