Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Ulf Palmgren SKL, CeSam

Center för eSamhället, Samordningsansvarig infrastruktur

Digitala möten kräver samverkan inom offentlig sektor förutsätter
digitaliserade tjänster och information, men också gemensamma principer för
hur system ska prata med varandra och hur man säkerställer att informationen
är korrekt. En förutsättning för ett lyckat digitalt möte är att en
lättanvänd e-legitimation får genomslag bland alla svenska internetanvändare
liksom e-legitimationer för medarbetare och dess behörighet.

 

Ulf Palmgren var med som talare på ett tidigare Internetdagarna