Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Ulf Trulsson IT-chef på VINNOVA

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

 

Ulf Trulsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna