.FILE

23-24 november 2020

Ulrik Franke Teknisk Doktor

Ulrik Franke är tekn.dr från KTH, tills nyligen verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, numera senior forskare vid SICS Swedish ICT.

Hans forskningsintressen omfattar bland annat högtillgängliga IT-system, cybersäkerhet och säkerhetspolitik i informationssamhället.

 

Ulrik Franke var med som talare på ett tidigare Internetdagarna