.FILE

23-24 november 2020

Ulrika Engström Projektledare Medie- och Informationskunnighet (MIK)

Ulrika K Engström är projektledare på Statens medieråd, en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga att bli medvetna medieanvändare. Det sker genom MIK, medie- och informationskunnighet. Ulrika har en bakgrund som journalist och har tagit fram det digitala utbildningspaketet MIK.

 

Ulrika Engström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna