.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Ulrika Facht Forskningsinformatör, NORDICOM

Ulrika Facht arbetar på NORDICOM vid Göteborgs universitet, med uppdraget att dokumentera och sprida information om medieutvecklingen i Sverige. Det innebär bland annat att följa mediernas struktur, villkor, marknad och förändring. En viktig del är intervjuundersökningen Mediebarometern som följer befolkningens användning av medier.

 

Ulrika Facht var med som talare på ett tidigare Internetdagarna