Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Ulrica Rundqvist Törning Kommunikationschef på Sveriges läkarförbund

 

Ulrica Rundqvist Törning var med som talare på ett tidigare Internetdagarna