Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Urban Jarl IT-arkitekt, SLL

IT-arkitekt med lång erfarenhet av integration. Han hanterar nu SLL:s arbete med federation och även det nationella tjänsteplattforms-konceptet.

 

Urban Jarl var med som talare på ett tidigare Internetdagarna