Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Victor Harju Regionpolitiker Region Stockholm (S)

Sjukvårdspolitiker i Region Stockholm med särskilt fokus på digitalisering. Bidrar med regionalt perspektiv på digitaliseringens möjligheter i offentlig sektor. Tidigare arbetat med bland annat hälso- och sjukvård på socialdepartementet.