Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Vittorio Bertola Head of Policy & Innovation, Open-Xchange

 

Vittorio Bertola var med som talare på ett tidigare Internetdagarna