.FILE

23-24 november 2020

Vittorio Bertola Head of Policy & Innovation, Open-Xchange

 

Vittorio Bertola var med som talare på ett tidigare Internetdagarna