Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Ylva Hambraeus Björling Ordförande IIS

Ylva Hambraeus Björling är ordförande i Internetstiftelsen i Sverige. Hon har ett långt förflutet från IT- och Telekomsektorn inom IBM och Telia samt som VD för branschorganisationen IT-Företagen. Hon har också varit VD för det statliga aktiebolaget Apotekens Service AB, ett informationsinfrastrukturföretag inom vård- och omsorgssektorn. Idag är hon partner i Styrelseinstitutet. Ylva är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

 

Ylva Hambraeus Björling var med som talare på ett tidigare Internetdagarna