Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Ylwa Pettersson Ylwa Pettersson, Public Policy Manager för Norden & Israel, Twitter

Ylwa leder Twitters arbete med att utveckla och hantera samhällspolitiska frågor och initiativ i Norden och Israel, bland annat genom att utbilda och samarbeta med statliga myndigheter och grupper ur det civila samhället kring säkerhetsfrågor på internet.