Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Yonna Waltersson tf chefredaktör, Dagens Arena

Yonna är tf chefredaktör på webbtidningen Dagens Arena. Har varit med och utvecklat Dagens Arena från ledarsida till nyhetstidning.

 

Yonna Waltersson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna