Ayesha Khanna – AI-expert

Hur kan vi bygga smarta städer med hjälp av artificiell intelligens? AI-experten Ayesha Khanna talade på Internetdagarna 2021 och gav konkreta exempel på hur AI kan lösa problem i olika branscher.

Dr Ayesha Khanna är vd och medgrundare till konsultfirman ADDO AI. Företaget är ett av de främsta AI-företagen i Asien, och strategisk rådgivare till regeringar och ledande företag runt om i världen. Alla pratar om att AI kommer att revolutionera varje bransch, men frågan är hur? Ayesha Khanna talade om hur AI löser konkreta problem inom till exempel hälso- och sjukvården. En central fråga i spåren av covid-19 är att skapa ett krishanteringssystem inför framtida pandemier.

Genom att koppla samman olika datapunkter i en dashboard går det att skapa en smartare och mer uthållig stad. Det kan handla om att koppla ihop data om apoteksbesök i ett visst område, sjukhusbesök och individdata. Med hjälp av AI och maskininlärning går det sedan att se mönster och sätta in åtgärder tidigare.

Den fjärde industriella revolutionen förändrar hur vi lever, arbetar och till och med villkoren för att vara människa.

Ayesha Khanna

Ayesha Khanna har analyserat sociala och ekonomiska konsekvenser av den allt snabbare teknikutvecklingen. Hon är medlem i World Economic Forums råd för en global framtid och sitter i styrelsen för IMDA, Singapores myndighet som utvecklar tekniksektorn för att förverkliga landets Smart Nation-vision. Khanna talade om den tidsålder vi lever i som den fjärde industriella revolutionen. Det är en beskrivning av den utveckling som förändrar hur vi lever, arbetar och till och med för villkoren för att vara människa.

Tips! Läs mer om Ayesha Khanna i denna artikel hos Internetstiftelsen.

Följ Internetdagarna i sociala medier

Fler huvudtalare

danah boyd – sociala medier-expert

boyd är en av världens främsta auktoriteter på hur människor använder sociala medier och hur det påverkar våra interaktioner i samhället.

Zeynep Tufekci – tekniksociolog

Tekniksociologen Zeynep Tufekci verkar precis där tekniken möter samhället och de aktivister som vill förändra det.

Edward Snowden – visselblåsare

Visselblåsaren och Right Livelihood-pristagaren Edward Snowden gjorde ett unikt framträdande på Internetdagarna 2016 via länk från Moskva.