Sasha Luccioni – AI-forskare

Alla pratar om AI men många är oroliga inför det nya teknikskiftet. Hur kan vi se till att tekniken används för mänsklighetens bästa? Kan AI hjälpa oss rädda klimatet? AI-forskaren Sasha Luccioni talade på Internetdagarna 2023.

Den stora AI-boomen verkar vara här och såväl företag som myndigheter rustar inför det nya teknikskiftet. De som är positiva till AI-baserade lösningar talar om nya kraftfullare verktyg och effektiviseringar. Skeptiker är bland annat oroliga för vad som ska hända när automatiserade system får allt mer inflytande över beslut som påverkar människor. Hur gör vi för att bygga AI-verktyg som ger rättvis vägledning och tar etiska beslut? Går det ens?

Det är precis den frågan som doktor Sasha Luccioni ägnar sina dagar åt på företaget Hugging Face i Montreal, Kanada. Sasha Luccioni är en av världens ledande forskare inom det man kallar etisk artificiell intelligens. Det handlar om hur AI-tekniken kan användas på ett sätt som respekterar grundläggande mänskliga rättigheter, rätten till privatliv och ekologisk hållbarhet. Helt enkelt en AI som ska komma hela mänskligheten till godo.

– Jag jobbar för att artificiell intelligens ska vara positiv för miljön och för samhället. Det betyder att jag studerar AI-modeller och data utifrån många olika vinklar, allt från etik till koldioxid, berättar Sasha Luccioni.

Porträtt av huvudtalare Sasha Luccioni i utomhusmiljö.

Klimat och rättvisa

Klimat och ekologisk hållbarhet är ett område där artificiell intelligens skulle kunna göra stor skillnad. Klimatförändringarna anses vara en av de största globala utmaningarna i vår tid. Sasha Luccioni tror att den nya AI-tekniken kan vara ett viktigt verktyg för att möta den utmaningen:

– AI kan användas för att tackla klimathotet på många olika sätt! Allt från att avläsa metanläckor utifrån satellitbilder till att beräkna hur en stad ska kunna minska sina utsläpp, till att spåra förändringar i den biologiska mångfalden med hjälp av kameror och sensorer.

Efterfrågar öppna AI-system

Hugging Face är ett teknikföretag som utvecklar öppna AI-lösningar och förespråkar en större delning av AI-resurser som inlärningsmodeller och träningsdata mellan olika företag. Ett av de stora problemen med dagens snabbt växande AI-modeller är just bristen på insyn i hur AI-modellerna tränas upp, menar Sasha Luccioni.

Teknik är ett verktyg och kan användas på många olika sätt beroende på vem som skapar det och använder det.

Sasha Luccioni

Ett av de företag som fått kritik är OpenAI som utvecklat det välkända verktyget ChatGPT. Namnet till trots har OpenAI kritiserats för att skapa helt slutna system som forskare och andra inte får någon insikt i. Om man inte kan studera hur ett AI-system lär sig blir det väldigt svårt att avgöra hur den kommer fram till ett beslut eller en slutsats.

Var med på Internetdagarna i höst för att höra Sasha Luccioni bjuda på en spännande inblick i samspelet mellan artificiell intelligens, miljö och etik.

Tre frågor till Sasha Luccioni

Är det möjligt att bygga en "etisk" AI?

– Etik är ett spektrum där många olika aspekter ska vägas in.  AI-modeller måste ta hänsyn till flera olika delar så som partiskhet, rättvisa, hållbarhet och annat. Det är svårt att definiera en AI som strikt "etisk" eller inte.

Är du i grunden optimistisk eller pessimistisk inför AI och den nya tekniken?

Jag är en försiktig optimist. Teknik är ett verktyg och kan användas på många olika sätt beroende på vem som skapar det och använder det. Det är därför väldigt viktigt att de tekniska verktygen demokratiseras!

Har du några särskilda minnen eller tankar om Sverige?

En av mina favoritartister är från Sverige – Seinabo Sey. Jag drömmer om att åka dit och se henne sjunga. Lyssna på hennes låt Pistols at Dawn  för att komma i stämning inför mitt framträdande på Internetdagarna. Låten har inget att göra med det jag ska prata om! Vill ni läsa en bok som handlar om AI så rekommenderar jag Atlas of AI av Kate Crawford.

Om Sasha Luccioni

Sasha Luccioni är forskare i etisk och hållbar AI på företaget Hugging Face som verkar för en större transparens inom AI-utvecklingen. Sasha Luccioni sitter också i styrelsen för Women in Machine Learning och är en av grundarna av den ideella organisationen Climate Change AI – ett initiativ för att lyfta fram forskning i skärningspunkten mellan miljö och maskininlärning. 

Som AI- och hållbarhetsexpert har Sasha Luccioni även arbetat med organisationer som FN och OECD. Bland annat för att ta fram normer och principer för ett mer hållbart arbete med AI. Hennes arbete har lyfts av tidningar som Wired, Washington Post och Business Insider.

Följ Internetdagarna i sociala medier

Händer som håller en mobil, på skärmen syns ChatGPT.

Svenskarna och AI

3 av 10 svenskar har använt något AI-verktyg det senaste året. Det mest använda verktyget är ChatGPT. Läs mer om svenskarna och AI här.

Fler huvudtalare

Porträtt på Eliot Higgins i svarta kläder med en grå bakgrund.

Eliot Higgins – journalist

I tider av kris och krig ökar spridningen av information explosionsartat. Journalisten Eliot Higgins arbetar med att avslöja falska nyheter och belysa krigsbrott med hjälp av öppna data.

danah boyd – sociala medier-expert

boyd är en av världens främsta auktoriteter på hur människor använder sociala medier och hur det påverkar våra interaktioner i samhället.

Porträtt av keynotetalaren Rachel Tobac

Rachel Tobac – etisk hackare

Rachel Tobac är en av världens främsta säkerhetsexperter och hjälper företag att skydda sig mot cyberintrång genom att själv hacka dem.