Sasha Luccioni – världsledande inom AI och klimat

Alla pratar om AI och företagen rustar inför det nya teknikskiftet. Men hur kan vi se till att tekniken används för mänsklighetens bästa? Kan AI rentav hjälpa oss rädda klimatet? AI-forskaren Sasha Luccioni är huvudtalare på Internetdagarna 2023.

Sasha Luccioni är en av världens ledande forskare inom det man kallar etisk artificiell intelligens. Det handlar om hur AI-tekniken kan användas på ett sätt som respekterar grundläggande mänskliga rättigheter, rätten till privatliv och ekologisk hållbarhet. Helt enkelt en AI som ska komma hela mänskligheten till godo.

Porträtt av huvudtalare Sasha Luccioni i utomhusmiljö.

Sasha Luccioni leder idag klimatarbetet på Hugging Face, ett företag som utvecklar öppna AI-lösningar och förespråkar delning av resurser som inlärningsmodeller och träningsdata. Luccioni har bland annat kritiserat ChatGPT-företaget OpenAI för att skapa helt slutna system som forskare och andra inte får någon insikt i. Hugging Face blev nyligen utsedd av Time som ett av världens 100 mest inflytelserika företag.

Sasha Luccioni sitter också i styrelsen för Women in Machine Learning och är en av grundarna till Climate Change AI – ett globalt initiativ för att lyfta fram forskning i skärningspunkten mellan miljö och maskininlärning. Som AI- och hållbarhetsexpert har Sasha Luccioni även arbetat med organisationer som FN och OECD. Bland annat för att ta fram normer och principer för ett mer hållbart arbete med AI. Hennes arbete har lyfts av tidnignar som Wired, Washington Post och Business Insider.

Var med på Internetdagarna i höst för att höra Sasha Luccioni bjuda på en spännande inblick i samspelet mellan artificiell intelligens och miljö.

Två kvinnor som kollar på TikTok på mobilen

Få koll på din digitala samtid!

Internetdagarna är konferensen som ger dig koll på den senaste utvecklingen och trenderna inom samhälle och teknik. Ta del av fördjupande kunskap, härlig gemenskap med andra deltagare, och insikter från världsledande huvudtalare. Köp din biljett redan idag!

Följ Internetdagarna i sociala medier