Whitney Phillips – medieforskare

Hur hänger stress och mental ohälsa ihop med informationsflöden och delningar på nätet och sociala medier? Whitney Phillips lyfter samspelet mellan hur vi mår och vad vi gör online.

Whitney Phillips är författare, föreläsare och forskare på universitetet Syracuse i New York. Hon undervisar bland annat i mediekunskap, digital etik, journalistisk etik och vardagsetik på sociala medier.

Genom att fokusera på mental hälsa kan vi bidra till att förbättra situationen på internet.

Whitney Phillips

I sin forskning skiljer Whitney Phillips mellan information som är felaktig eller vilseledande, och sådan information som kanske inte är osann, men som kan förgifta ett samtalsklimat och dränka diskussionen. Stress och mental ohälsa är faktorer som ofta leder till att man sprider information på ett sådant sätt. Genom att fokusera på hur vi mår kan vi bidra till att förbättra situationen på internet, menar Philips.

Whitney Phillips har bland annat skrivit den prisbelönta boken "This is why we can’t have nice things: mapping the relationship between Online Trolling and Mainstream Culture". Boken handlar om förhållandet mellan nättroll och sensationsmedierna och hur de gynnar varandra. Utifrån sin forskning föreläser Phillips även om trakasserier, extremister och manipulation inför val, och digitala hot mot demokratin.

Tips! Läs mer om Whitney Philips i denna artikel hos Internetstiftelsen.

Fler huvudtalare

Maria Ressa – Nobelpristagare

Maria Ressa är journalist, författare och medgrundare av webbtidningen Rappler. Ressa tilldelades Nobels fredspris 2021.

Porträtt på Eliot Higgins i svarta kläder med en grå bakgrund.

Eliot Higgins – journalist

I tider av kris och krig ökar spridningen av information explosionsartat. Journalisten Eliot Higgins arbetar med att avslöja falska nyheter och belysa krigsbrott med hjälp av öppna data.

Zeynep Tufekci – tekniksociolog

Tekniksociologen Zeynep Tufekci verkar precis där tekniken möter samhället och de aktivister som vill förändra det.