Ayesha Khanna – AI-expert

Hur kan vi bygga smarta städer med hjälp av artificiell intelligens? AI-experten Ayesha Khanna är keynotetalare på Internetdagarna 2021. Hon ger konkreta exempel på hur AI kan lösa problem i olika branscher.

Dr Ayesha Khanna är vd och medgrundare till konsultfirman ADDO AI. Företaget är ett av de främsta AI-företagen i Asien, och strategisk rådgivare till regeringar och ledande företag runt om i världen. Alla pratar om att AI kommer att revolutionera varje bransch, men frågan är hur? Ayesha Khanna talar om hur AI löser konkreta problem inom till exempel hälso- och sjukvården. En central fråga i spåren av covid-19 är att skapa ett krishanteringssystem inför framtida pandemier.

Genom att koppla samman olika datapunkter i en dashboard går det att skapa en smartare och mer uthållig stad. Det kan handla om att koppla ihop data om apoteksbesök i ett visst område, sjukhusbesök och individdata. Med hjälp av AI och maskininlärning går det sedan att se mönster och sätta in åtgärder tidigare.

Den fjärde industriella revolutionen förändrar hur vi lever, arbetar och till och med villkoren för att vara människa.

Ayesha Khanna

Ayesha Khanna har analyserat sociala och ekonomiska konsekvenser av den allt snabbare teknikutvecklingen. Hon är medlem i World Economic Forums råd för en global framtid och sitter i styrelsen för IMDA, Singapores myndighet som utvecklar tekniksektorn för att förverkliga landets Smart Nation-vision. Khanna talar om den tidsålder vi lever i som den fjärde industriella revolutionen. Det är en beskrivning av den utveckling som förändrar hur vi lever, arbetar och till och med för villkoren för att vara människa.

Ditt biljettköp steg-för-steg:

Börja med att hitta ett temaspår per dag som du vill gå på.

Välj biljettyp; måndag, tisdag eller båda dagarna. 800 kr per dag exkl. moms.

Fyll i dina uppgifter och välj ditt temaspår.

Fullfölj ditt köp i kassan.

Grattis du har säkrat din biljett till Internetdagarna 2021!

Du kanske också gillar:

Siluett av en person som står bakom en pekskärm i en futuristisk miljö
Måndag 22 november

AI i offentlig sektor: möjligheter och ansvar

Hur kan AI lösa urbana utmaningar, ge bättre service inom förvaltning och effektivisera offentlig sjukvård? Under tre olika pass får du ta del av presentationer, paneler, intervjuer och samtala med andra i publiken.

Person som hälsar på någon i ett videomöte
Måndag 22 november

Digitala beteenden: så funkar människor på internet

Skapa bättre digitala gränssnitt med hjälp av insikter och metoder från psykologisk forskning! Du får verktyg som ger dig bättre insikter kring användarbeteenden och får ta del av en rad inspirerande case.

En person som hjälper en annan att sätta på ett VR-headset
Tisdag 23 november

Rebellkultur och teknik: om digitalisering i Malmö stad

Malmö stad har jobbat med kollegialt lärande och kulturförändringar i sitt digitaliseringsarbete, och nu delar de med sig. Ta del av insikter och idéer som varit viktiga under resans gång och ta med dig något hem – vissa av exemplen kan du börja använda redan imorgon!

Tre personer som sitter och med bärbar dator utomhus

Vad väntar du på?

På Internetdagarna 2021 kan du välja att fördjupa dig inom om allt från AI i offentlig sektor, till sociala medier och hur du påverkar digitala beteenden. Oavsett vad du är intresserad av kan vi lova dig två dagar av inspiration, nätverkande och unika insikter från branschledande experter. Bara 800 kronor exkl. moms per dag. Kom och bredda ditt digitala perspektiv med oss!