Ayesha Khanna – AI-expert

Hur kan vi bygga smarta städer med hjälp av artificiell intelligens? AI-experten Ayesha Khanna är keynotetalare på Internetdagarna 2021. Hon ger konkreta exempel på hur AI kan lösa problem i olika branscher.

Dr Ayesha Khanna är vd och medgrundare till konsultfirman ADDO AI. Företaget är ett av de främsta AI-företagen i Asien, och strategisk rådgivare till regeringar och ledande företag runt om i världen. Alla pratar om att AI kommer att revolutionera varje bransch, men frågan är hur? Ayesha Khanna talar om hur AI löser konkreta problem inom till exempel hälso- och sjukvården. En central fråga i spåren av covid-19 är att skapa ett krishanteringssystem inför framtida pandemier.

Genom att koppla samman olika datapunkter i en dashboard går det att skapa en smartare och mer uthållig stad. Det kan handla om att koppla ihop data om apoteksbesök i ett visst område, sjukhusbesök och individdata. Med hjälp av AI och maskininlärning går det sedan att se mönster och sätta in åtgärder tidigare.

Den fjärde industriella revolutionen förändrar hur vi lever, arbetar och till och med villkoren för att vara människa.

Ayesha Khanna

Ayesha Khanna har analyserat sociala och ekonomiska konsekvenser av den allt snabbare teknikutvecklingen. Hon är medlem i World Economic Forums råd för en global framtid och sitter i styrelsen för IMDA, Singapores myndighet som utvecklar tekniksektorn för att förverkliga landets Smart Nation-vision. Khanna talar om den tidsålder vi lever i som den fjärde industriella revolutionen. Det är en beskrivning av den utveckling som förändrar hur vi lever, arbetar och till och med för villkoren för att vara människa.

Tips! Läs mer om Ayesha Khanna i denna artikel hos Internetstiftelsen.

Följ Internetdagarna i sociala medier

Person som hälsar på någon i ett videomöte

Få koll på din digitala samtid!

Internetdagarna är konferensen som ger dig koll på den senaste utvecklingen och trenderna inom samhälle och teknik. Ta del av fördjupande kunskap, härlig gemenskap med andra deltagare, och insikter från världsledande keynotetalare. Köp din biljett redan idag!