Gulliksen vill föra in mer lust i utvecklingen av IT-system – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Gulliksen vill föra in mer lust i utvecklingen av IT-system

Jan Gulliksen, oftast kallad Gulan, har blivit väldigt omskriven den senaste månaden efter att regeringen gett honom inte ett utan två uppdrag: ordförande för Digitaliseringskommissionen samt nationens ”Digitala champion”. Men sitt öppningsanförande på Internetdagarna i dag ägnade han inte åt sina uppdrag utan åt sin forskning: användbar IT.

– Mitt heltidsjobb är som professor i Människa-dator-interaktion på KTH och chef för en institution med 370 personer som sysslar med alla aspekter på digitalisering.

Forskningen gäller i huvudsak användning av IT i arbetslivet och hur system kan anpassas till dem som ska använda dem.

– Jag har själv arbetat mycket med IT i statlig förvaltning, med över tio år som konsult i olika projekt hos bland annat Skatteverket och CSN.

Från CSN berättar Gulliksen, med en road ton, en anekdot från anno dazumal: han tog med sig en utvecklare på en promenad bland dem som använde hans system. Utvecklaren i fråga tyckte att det var oerhört spännande och såg snabbt många möjligheter till förbättringar i systemet. Gulliksens poäng: den här utvecklaren hade aldrig tidigare under sina år på myndigheten behövt konfronteras med användarna.

– Det finns mycket bra och kunniga personer hos svenska myndigheter, konstaterar han, men det har kanske inte alltid de bästa arbetsmetoderna.

– Å andra sidan: när var senaste gången du som användare berömde dina systemutvecklare? Det brukar jag fråga ibland när jag är ute och talar.

Gulliksen avslutade med att propagera för mera lust i utveckling av IT-system – han vill att system ska byggas så att användarna VILL använda dem.