Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Kan man stänga Internet i Sverige?

Hur gör man egentligen om man vill skära av ett helt lands anslutning till Internet? Hur är infrastruktur och tjänster uppbyggt för att motverka en sådan händelse i Sverige?

Under den senaste tidens oroligheter i arabvärlden har vi sett hur ledare från olika länder försökt tysta befolkningen genom att bland annat stänga ner Internet i det landet. Hur man försökt gå till väga har sett lite olika ut beroende på förutsättningarna på de olika platserna. Hur gör man egentligen om man vill skära av ett helt lands anslutning till Internet? Hur är infrastruktur och tjänster uppbyggt för att motverka en sådan händelse i Sverige?