Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Könsfördelningen på Internetdagarna

I samband med Internetdagarna uppstod en diskussion kring en skev könsfördelning på talarna. På .SE-bloggen skriver Janne Elvelid om hur vi arbetat med programmet.