.FILE

22-23 november 2021

Nätneutralitet ett måste för ett öppet Internet

Foto: "Road to Death Valley" av Karthick Ramachandran

Nätneutralitet innebär, enkelt uttryckt, att Internetoperatörer inte tillåts blockera eller på annat sätt begränsa vad som sänds genom deras nät av kommersiella skäl. Framför allt ska de inte behandla till exempel en egen musiktjänst bättre än en musiktjänst som någon annan tillhandahåller – du som abonnent ska kunna välja mellan båda tjänsterna på samma villkor.

Det finns sedan 2009 ett EU-direktiv om nätneutralitet som dock är lite svagare formulerat: operatörerna tillåts särbehandla egen trafik men de måste publicera vilka begränsningar de inför i sina nät. Tanken har varit att abonnenten ska veta vilka regler som gäller och kunna välja den operatör som bäst passar de egna preferenserna. Under 2012 har EU-kommissionen låtit utvärdera hur väl direktivet fungerar i praktiken samtidigt som ett medlemsland – Holland – har infört en egen lag som ställer hårdare krav på operatörerna än vad direktivet gör.

”Räcker inte att ha yttrandefrihet på Internet”

Om detta verkar komplicerat kommer det att bli klarare efter seminariet ”Net Neutrality – where do we go from here?” på Internetdagarna den 24 oktober. Där kommer nätneutralitet och EU-direktiv debatteras under ledning av Jan Flodin från Internet Societys svenska chapter.

– Det är fler och fler som förstår att det inte räcker att ha yttrandefrihet på Internet, man måste också ha tekniska möjligheter att faktiskt kommunicera med andra. Annars kan du hamna i ett läge där du visserligen kan yttra dig men det är för svårt eller för dyrt för andra att ta del av vad du har att berätta, säger Jan Flodin.

På många håll i Europa är det också svårt för Internetabonnenter att ”rösta med fötterna”, konstaterar Jan Flodin, eftersom det inte alltid finns flera lämpliga operatörer att välja bland.

Paneldiskussion med tunga namn

Jan har samlat en imponerande panel till diskussionen, bland deltagarna finns Matthijs van Bergen, en av de pådrivande bakom den holländska lagstiftningen, och Jean-Jacques Sahel från Skype (numera Microsoft) samt representanter för EU-kommissionen och de stora europeiska teleoperatörernas samarbetsorganisation ETNO. Debatten kommer huvudsakligen handla om hur väl EU-direktivet fungerar i praktiken och hur det kan förbättras.

WCIT-mötet kan förändra mycket

Bortom den europeiska horisonten finns också det så kallade WCIT-mötet i december, där FN-organet ITU (Internationella Teleunionen) möts för att diskutera det regelverk som styr samarbetet mellan teleoperatörer. Det nuvarande regelverket är från 1988 och nämner i stort sett inte Internet, men Jan Flodin ser en risk att ITU kommer att försöka reglera nätet.

– Vissa av FN:s medlemsstater har sagt att man vill skriva om reglerna så att Internet går in under ITU-reglerna. Därför är WCIT-mötet väldigt viktigt.

WCIT-mötet diskuteras under en annan session på Internetdagarna men räkna med att några av frågorna dyker upp även under nätneutralitetsdiskussionen, eftersom ETNO har vänt sig till ITU för hjälp med att bland annat förhindra lagstiftning till skydd för nätneutralitet, så som skett i Holland.

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn