Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Nu finns Yochai Benklers tal uppe

Den tänkta livesändningen av Yochai Benklers tal imorse havererade på grund av ett ej fungerande Internet. Men allting bandades så klart, och här nedan kan ni som inte var på plats se och höra Benkler prata om öppenhet.

Benkler har sedan mitten av 1990-talet studerat vilken roll informationsflöden och decentraliserat samarbete fyller när det gäller att bygga ett öppet och fritt samhälle och är den som kanske bäst lyckats förklara hur Internet förändrar vårt samhälle.

Han har också myntat uttrycket ”Commons-based peer production” för att beskriva hur den kreativa energin hos en grupp människor med hjälp av Internet kan samordnas för att genomföra stora, viktiga projekt utan vare sig formella projekthierarkier eller finansiella belöningssystem.