Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Nu lägger vi upp talarpresentationerna

Vi håller just nu på att lägga upp talarnas presentationer från Internetdagarna 2011. (Om de är inlämnade) hittar du presentationerna i programmet som pdf-filer vid respektive talares biografi, under passet de talade på.

Men det saknas fortfarande en hel del presentationer. Så därför vill vi uppmuntra de talare som vet med sig att de inte skickat in presentationer att göra det. Sharing is caring!