.FILE

22-23 november 2021

Rapport om nätneutralitet visar att vissa operatörer prioriterar ner trafik

Köpte du ditt mobila bredband för att kunna göra det du brukar göra på ditt fasta bredbandsabonnemang? Då kan det hända att du blir besviken. Det framgår av .SE:s rapport ”Nätneutralitet – Operatörernas påverkan på Internettrafik” som presenteras på Internetdagarna i dag.

Köpte du ditt mobila bredband för att kunna göra det du brukar göra på ditt fasta bredbandsabonnemang? Då kan det hända att du blir besviken. Det framgår av .SE:s rapport ”Nätneutralitet – Operatörernas påverkan på Internettrafik” som presenteras på Internetdagarna i dag.

.SE har undersökt hur svenska leverantörer av fasta och mobila Internetabonnemang påverkar trafiken i sina nät, om till exempel en viss typ av trafik blockeras eller ges lägre prioritet.

– Det som framgår tydligt av mätresultaten är att vissa mobiloperatörer systematiskt prioriterar ner trafik med till exempel fildelningsprotokollet Bittorrent. När det gäller de fasta abonnemangen är det svårt att dra några definitiva slutsatser, även om det går att se tecken på att trafiken påverkas även där, säger Jörgen Eriksson som genomfört mätningarna och är ansvarig för IP-mätningar på .SE.

– Den mest intressanta slutsatsen är dock att det är väldigt svårt, om över huvudtaget möjligt, att hitta information hos operatörerna om vad de blockerar eller prioriterar.

Undersökningen gjordes under sensommaren och hösten i år och omfattar ett dussintal operatörer. .SE har beställt ett abonnemang hos varje operatör och gjort stickprovsmätningar av den faktiska överföringshastigheten mot två utplacerade mätservrar. Mätningarna har gjorts för tre typer av trafik: webb, fildelning och video (motsvarande Youtube). Tillvägagångssättet beskrivs i detalj i rapporten.

.SE:s avsikt med mätningarna har först och främst varit att undersöka om det går att mäta denna typ av prioriteringar. I andra hand har målet varit att undersöka om det förekommer prioritering i sådan omfattning att det kan vara intressant att fortsätta, förfina och även utöka mätningarna. Resultaten har verkligen varit så pass intressanta och .SE har därför beslutat att utveckla metoden och utöka mätningarna.

– Eftersom mätningarna idag är stickprovsmässiga går vi inte ut med information om hos vilken operatör vi sett vilka resultat. Det skulle kunna ge en orättvis bild säger Jörgen Eriksson.

– Två viktiga förbättringar som vi skulle vilja göra är att genomföra mätningarna automatiskt så vi kan mäta ofta och skapa statistiskt säkra underlag, samt att få med fler operatörer. Fler mätservrar vore också en fördel, till exempel någon som placeras utanför Sverige så att vi kan uppskatta om operatörernas påverkar även internationell trafik, avslutar han.

Läs hela rapporten: Hälsoläget i .SE – nätneutralitet 2011

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du 25% rabatt på dina biljetter till Internetdagarna. Dessutom får du se programmet före alla andra.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du 25% rabatt på dina biljetter till Internetdagarna. Dessutom får du se programmet före alla andra.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn