Uppkoppling och åtkomst – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Uppkoppling och åtkomst

Nnenna Nwakanma

Internet för alla var ledordet för Nnenna Nwakanma, internetaktivist från Nigeria med Afrika och världen som arbetsfält.

Nnenna Nwakanma målade upp en bred vision för tisdagsmorgonens publik: hela internet, för alla människor, hela tiden.

– Jag är övertygad om att internet kommer vara till nytta för mänskligheten, men då ska det också vara tillgängligt för alla. Vi får inte börja släcka ner eller filtrera bort delar av innehållet.

Just nu är ungefär en tredjedel av världens befolkning, drygt 2 miljarder människor, uppkopplade berättade hon, men det är ojämnt fördelat. Både mellan kontinenter, där Europa och Nordamerika har klart högst andel internetanslutna, och inom kontinenterna.

– Afrikas folkrikaste land, Nigeria, har 170 miljoner invånare och omkring 40 procent av dem har uppkoppling. Och nu ska vi se, är det någon här som vet vilket som är det näst mest folkrika landet?

Öronbedövande tystnad. Inga händer upp i luften.

– Det är Etiopien, med runt 90 miljoner invånare. Det bor fler människor där än i Tyskland men bara 10 procent av dem har tillgång till internet.

Nya perspektiv

Hon avslutade med att berätta om när hon för några år sedan var med och drog fram den första internetförbindelsen till en by i Burundi. Vid invigningen var byhövdingen på plats.

– Vi hade fått reda på att hövdingen hade en son i Europa och hade kopplat upp ett Skypesamtal till sonen, med video. När han fick syn på sin son och förstod att sonen också kunde både höra och se honom utbrast han ”nu kan jag dö i frid”.

– Det säger något om hur viktigt internet kan vara för människor.

Se Nnenna Nwakanmas keynote-presentation här: