Utvärderingen på väg ut – dina synpunkter är viktiga – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Utvärderingen på väg ut – dina synpunkter är viktiga

Även om konferensen är helt avklarad så har vi ett viktigt moment kvar. Vi behöver följa upp och utvärdera årets arrangemang.

I vanlig ordning skickar vi via e-post ut en länk till ett utvärderingsformulär där ni som besökte konferensen kan lämna era synpunkter. Vi hoppas att ni har lust att hjälpa oss med detta. Det är era synpunkter som är det absolut viktigaste underlaget för att fortsätta utveckla Internetdagarna till att år för år bli bättre och bättre.

Du kommer att få ett mejl med avsändare analyser@mistat.se som innehåller en länk till själva utvärderingsformuläret. Ämnesraden på mejlet kommer att vara ”Utvärderingsenkät Internetdagarna 2012”. Så håll utkik i mejlkorgen. Vi samarbetar med företaget Mistat för att göra utvärderingen och de använder sig av enkätverktyget Easyresearch.

Du är självklart också välkommen att kontakta oss på Twitter, Facebook eller någon av våra andra kanaler om du ytterligare synpunkter och idéer du vill delge oss eller diskutera.

Stort tack på förhand för att du hjälper till!