.FILE

22-23 november 2021

Vad händer med Internet vid en allvarlig kris?

Telö 11 genomfördes strax innan Internetdagarna, 9-10 november och där studerades bland annat vad som händer vid en allvarlig störning på Internet. Under seminariet presenteras en rykande färsk rapport från övningen och hur det hela förlöpte.

Telö är en återkommande krisledningsövning som ingår i den nationella övningsstrategin för sektorn elektronisk kommunikation och med syfte att verka för ökad krishanteringsförmåga vid extraordinära händelser. Telö 11 genomfördes strax innan Internetdagarna, 9-10 november och där studerades bland annat vad som händer vid en allvarlig störning på Internet. Under seminariet presenteras en rykande färsk rapport från övningen och hur det hela förlöpte.

Christina Hedlund från PTS började med att visa ett scenario i form av ett nyhetsinslag som rapporterade om ett elavbrott som får stora konsekvenser över hela Sverige. Detta nyhetsinslag var också utgångspunkten för Telö 11

Deltagarna på Telö satt på sina respektive kontor och så fanns det en central spelledning.

Vad handlade då Telö om? Samverkan, kommunikation, dialog, prioriteringar, beslut, arbetssätt, beslutsvägar, sociala medier med mera.

För slutsatser – Kolla filmen!

Christina tipsade om en guide från PTS om hur man som användare ska tänka när man anskaffar robust elektronisk kommunikation.

Utvärderingsseminarium om Telö 11 kommer att hållas 23 februari. Den som vill är välkommen att delta.

Vad görs på europeisk nivå vid liknande situationer

Ulf Bergström från ENISA berättade hur de jobbar. ”en skarp men liten myndighet”.

Förra året lyftes it-säkerhetsfrågor på ett toppmöte med EU och USA. Då kom man fram till att en stor gemensam cybersäkerhetsövning skulle göras – Cyber Atlantic 2011.

Övningen blev en framgång, 20 länder deltog.

Två attack-scenarier: En där EU drabbades och bad USA om hjälp och än där USA drabbades och bad EU om hjälp.

Några slutsatser: Moderna kommunikationsverktyg och konferensanläggningar nödvändiga för att leda internationellt krisarbete i stora grupper. Det finns inte i dagsläget

Mekanismer och strukturer finns, men alla länder måste vara medvetna om alla de kommunikationmöjligheter som finns. Det är svårt att veta vem man ska lyfta på luren och ringa till.

Det behövs utökat deltagande från alla nivåer – teknisk, rättsmyndigheter, politisk nivå, privata sektorn – på Cyber Atlantic testades bara kontakten mellan offentliga myndigheter.

För fler slutsatser – se filmen!

Vem har ansvaret vid en kris eller för att förebygga en kris? Vilket ansvar har myndigheter, företag och användare? Ställer vi för höga krav – måste Internet alltid funka? Något som diskuterades i den efterföljande diskussionen.

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du 25% rabatt på dina biljetter till Internetdagarna. Dessutom får du se programmet före alla andra.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du 25% rabatt på dina biljetter till Internetdagarna. Dessutom får du se programmet före alla andra.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn